Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Vi har bytt namn från Sveriges Kvinnolobby till Sveriges Kvinnoorganisationer. Med det nya namnet vill vi synliggöra att vi är en paraplyorganisation som samlar 49 medlemsorganisationer.