2018 års verksamhetsberättelse

Vad gjorde Sveriges Kvinnoorganisationer under 2018?

  • Genomfört Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet
  • Manifesterat mot ojämställda löner med Lön hela dagen-rörelsen
  • Granskat förlossningsvården
  • Genomdrivit ett omfattande arbete för att öka det politiska deltagandet bland utrikes födda kvinnor i projektet Rösträtt
  • Lanserat ett nytt feministiskt SRHR-manifest
  • Deltagit i ett globalt upprop mot surrogatmödraskap
  • Arrangerat en konferens för jämställdhet i skolan tillsammans med Eskilstuna kommun
  • Lanserat ett aktivistkit för alla som vill engagera sig politiskt

Det är bara några av aktiviteterna som vi genomfört under året som gått. Läs gärna om allt vi gjort under 2018 i vår verksamhetsberättelse!