5 sätt att få en mer jämställd pension

Sveriges Kvinnoorganisationer vill ha ett nytt jämställt pensionssystem. Men i väntan på det är det viktigt att ha koll på hur pensionssystemet fungerar och vad som påverkar pensionen. Grundprincipen är att varje intjänad krona räknas till din framtida pension. Ju mer du jobbar och tjänar, ju större blir din pension. Den som tjänar mest i relation kan föra över delar av sin pension eller spara åt den som tjänar mindre, men att dela lika på det betalda och obetalda arbetet lönar sig oftast mer i längden. 

Att dela lika på föräldraledighet och deltidsarbetet lönar sig
Att dela lika på föräldraledighet och deltidsarbete är bra för ekonomin och för att barnet ska få en nära relation till båda föräldrarna. Om män skulle ta ett större ansvar för det obetalda hemarbetet så skulle kvinnor kunna lönearbeta mer och tjäna in mer till sin framtida pension. Kvinnor tar nämligen fortfarande ut mer föräldraledighet och jobbar deltid mycket oftare än män. Bara var tionde man jämfört med var fjärde kvinna jobbar deltid och kvinnor tar ut 70 procent av all föräldrapenning. Det påverkar kvinnors löneutveckling under resten av yrkeslivet ända fram till pensionen som också blir lägre.

Att jobba deltid under under en kortare tid påverkar inte pensionen så mycket eftersom den förälder som tjänar minst får extra inbetalningar till pensionen upp till barnets 4-årsdag.Om du har tjänstepension kan den också ge extra inbetalningar, men det beror på vart du jobbar och vilket avtal du omfattas av. Tänk på att det inte kompenserar för en sämre långsiktig löneutveckling. 

Läs mer om att dela lika på föräldraledigheten här. 

Läs mer om hur småbarnstiden påverkar din pension här. 

Håll koll på tjänstepensionen
Har din arbetsgivare kollektivavtal har du rätt till tjänstepension. Det spelar stor roll för hur stor din pension blir. Det är frivilligt för företag att ha kollektivavtal och om din arbetsgivare inte har kollektivavtal är de heller inte skyldiga till att betala ut tjänstepension. Det är därför viktigt att ta reda på om din arbetsgivare har kollektivavtal och hur det påverkar dig. Det är också viktigt att ha koll på vilka andra pensionsförmåner din arbetsgivare erbjuder. 

Läs mer om din tjänstepension här.  

Du har rätt till en jämställd lön
Det kan vara bra att veta att din arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år för att säkerställa att arbetsplatsens löner är jämställda. Lönekartläggningens syfte är att bedöma om kön på något sätt har haft betydelse vid lönesättning. Det är också viktigt att veta att din arbetsgivare aldrig får behandla dig sämre för att du är, eller kommer att vara föräldraledig. Föräldraledighet får aldrig påverkar din lönesättning eller löneutveckling. Dina villkor och din löneutveckling ska vara densamma vid föräldraledig som innan. Arbetsgivaren ska alltså bortse från föräldraledigheten vid lönerevision och utgå från dina prestationer som om du vore i arbete. 

Läs mer om föräldraledighet och löneutveckling här. 

Läs mer om lönekartläggning här. 

Går det att dela på pensionen?
Vid giftermål går det att föra över sin framtida premiepensionsrätt. Det kräver att den som ska föra över sin rätt gör ett aktivt val som sänker premiepensionen. Det går också att starta ett separat sparande till den som tjänar in mindre pension. Sparandet måste vara skrivet till den enskilde individen så att pengarna inte delas vid en eventuell skilsmässa. Kom ihåg att den som tar ett större ansvar för det obetalda arbetet ofta förlorar i löne- och karriärutveckling även på lång sikt. Att bara kompensera för det faktiska inkomstbortfallet här och nu rättar inte till den ojämställdheten. 

Lär mer om hur man delar på pensionen här. 

 

Läs hela den nordiska rapporten här. 

Läs den svenska kortversionen med våra 20 förslag här. 

Läs mer om vårt arbete med jämställda pensioner här.