Beatrice Nordling

Sakkunnig  jämställdhetsbudgetering, skattefrågor, jämställda löner, jämställd upphandling, kvinnors företagande och AI.