Clara Berglund

Övergripande press- och kommunikationsansvar. Ordförande Forum Jämställdhet AB. Sakkunnig pensioner, arbetsmiljö och jämställdhetsintegrering.