Hanna Stenström

Hanna Stenström är högskolelektor vid Enskilda högskolan Stockholm och undervisar där inom det teologiska programmet.  Hon har forskat om feministisk bibeltolkning och feministisk teologi samt också mer generellt om hur bibelforskare förhållit sig till utmaningar som kvinnorörelsen ställt såväl kyrkor som teologisk forskning inför, om forskares syn på sin uppgift och sitt moraliska ansvar i akademi, kyrka och samhälle. Hon är även präst i Svenska kyrkan. I kvinnorörelsen var hon tidigare aktiv i Uppsala kvinnojour och bär med sig engagemang och kunskaper om mäns våld mot kvinnor. Hon är nominerad till Sveriges Kvinnoorganisationers styrelse av Kvinnor i Svenska Kyrkan.