Mira Palme

Projektledare för verksamhet med syfte att stärka utrikes födda kvinnors organisering, hälsa, samhälls- och arbetsmarknadsetablering.