Hand in Hand for Women arbetar för att underlätta integrationen för utrikes födda kvinnor i Sverige och arbetar för att utrikes födda kvinnor ska få mer kunskap om jämställdhet och sina demokratiska rättigheter.

Besök webbsidan