Nätverket kvinnor inom räddningstjänsten är en ideell förening startad 2011 med syftet att förbättra förutsättningarna för kvinnor inom räddningstjänsten. Föreningen anordnar varje år nätverksträffar för sina medlemmar med möjlighet till erfarenhetsutbyte, kunskap, stöd och utveckling. Styrelsen arbetar årligen med rapportering, konferensdeltagande, omvärldsbevakning, medlemsstöd, enkätundersökningar, kunskapsutbyte och dialog med beslutsfattande aktörer inom sektorn.

Besök webbsidan