Ownershift är en partipolitiskt obunden tankesmedja som påverkar samhällets maktstrukturer till förmån för kvinnors ekonomiska egenmakt genom kvinnors ägande. Ownershift är ett forskningsbaserat kunskapsnav och opinionsbildningsinstitut som accelererar en möjlighetsorienterad folkrörelse för kvinnors ägande i syfte att ge fler kvinnor mer makt över sina viktigaste livsbeslut.

Besök webbsidan