Queens of Kalmar är en ideell förening som arbetar för att inspirera organisationer och privatpersoner att jobba mer med jämställdhet. De verkar för ett mer jämställt Kalmar län och en stor del av deras verksamhet utgörs av festivalen Queens of Kalmar som varje år anordnas i samband med internationella kvinnodagen 8 mars. Festivalen syftar till att öka kunskapen kring ojämställda livsvillkor och hur dessa kan förändras.

Besök webbsidan