WIZO – Women´s International Zionist Organisation, är en politiskt obunden organisation i det svenska civilsamhället och den enda rikstäckande judiska kvinnoorganisationen i Sverige. WIZO verkar för ett jämställt samhälle i hela världen där män, kvinnor och barn har lika förutsättningar för omsorg och utbildning. WIZO utgör ett viktigt nätverk som för många medlemmar är den viktigaste länken till sin judiska identitet vilken WIZOs syfte är att stärka. De erbjuder kulturaktiviteter, utbildning, möten, evenemang och upprätthåller samtidigt det kulturarv som de burit i Sverige i mer än 90 år.

Besök webbsidan