Sveriges Kvinnoorganisationers medlemsorganisation Varken Hora eller Kuvad har tagit initiativ till en namninsamling med krav på att justitieminister Morgan Johansson agerar mot våldtäkterna. Skriv under du med!

Uppropet kräver:

  • Att straffen för våldtäkt skärps genom att minimistraffen för varje grad av våldtäkt höjs.
  • Mer resurser till utbildning om konsekvenserna av mäns våld, och för att polisen och rättsväsendet ska utreda brott mot kvinnor i högre utsträckning.
  • En nationell informationskampanj om var man vänder sig och hur man ska agera för att anmäla våldtäkter.
  • En utbildningskampanj riktad mot killar och män.

Uppropet har idag närmare 700 underskrifter och ska överlämnas till justitieminister Morgan Johansson och justitieutskottet innan internationella kvinnodagen 8 mars. Läs mer och skriv under uppropet här.

Uppropet är en reaktion på bristerna i hanteringen av våldtäkt och andra sexualbrott i det svenska rättssystemet. Under 2013 lagfördes 178 personer för våldtäkter. Det är en minskning med 78 personer sedan 2008 enligt BRÅ. De uppskattar också att endast 23 procent av våldtäkterna anmäls.

Läs mer i den debattartikel som publicerats i Aftonbladet med anledning av uppropet.