Igår startade Agora2017, European Women’s Lobby, sommarskola för unga feministiska ledare från hela Europa och Emma Blomdahl, från Sveriges Kvinnoorganisationers styrelse, är på plats.

Emma Blomdahl, från Sveriges Kvinnoorganisationers styrelse, har förmånen att få delta, även Negin Nazem från vår medlemsorganisation ROKS (Stockholms tjejjour) deltar från Sverige i Agora2017. Temat för året är hur feministiskt ledarskap över generations gränser kan stärkas för att stötta uppbyggnaden av ett nytt jämställt och jämlikt system. Under gårdagen diskuterades de feministiska utmaningar som Europas olika länder står inför men även den utveckling som skett.

Elvy Svennerstål, vicepresident i EWL och styrelseledamot i Sveriges Kvinnoorganisationer, närvarade och berättade om EWL och hur de jobbar för att påverka EU. Frågor som Elvy lyfte fram var Kommissionens förslag till direktiv om bättre balans för föräldrar mellan arbete och familjeliv, åtgärder för att minska lönegapet som Kommissionens rådgivande kommitté arbetar med, liksom EWLs kampanj för att öka antalet kvinnor i Europaparlamentet och i Kommissionskollegiet.

Vi har många gemensamma utmaningar men med gemensamma krafter kan vi stärka arbetet för ett mer jämställt Europa!