Idag lanserar vi Aktivistkitet, en digital kunskapsbank för den som vill utveckla eller påbörja sitt politiska engagemang. Aktivistkitet har framtagits i samarbete med demokratiambassadörer i projektet RÖSTRÄTT.

 

Under aktivistdagarna i september i år träffades några av demokratiambassadörerna under två dagar med utvärdering, besök på riksdagen och diskussioner om fortsatt engagemang.  Under aktivistdagarna formulerades grunden för det som nu är en digital resursbank med verktyg för fortsatt organisering. Aktivistkitet innehåller verktyg, tips och hjälp med praktiska saker som att skriva en debattartikel eller ett medborgarförslag, hur du startar en studiecirkel eller engagerar dig i ett parti eller en organisation. Du får också tips på hur du kan hitta kostnadsfria utbildningar och söka bidrag för en projektidé.

 

Vi har i projektet RÖSTRÄTT sett ett enormt engagemang bland våra demokratiambassadörer, som har gjort verklig förändring på olika håll i Sverige inför valet! Vi ville förvalta den mobiliseringen och den kraften som nu har resulterat i en digital bank av tips för fortsatt organisering. Demokratin är beroende av aktiva och deltagande medborgare, demokratin är beroende av utrikes födda kvinnors röster! – Säger Clara Berglund Sveriges Kvinnoorganisationers Generalsekreterare

 

Tanken är att Aktivistkitet ska vara en levande och ständigt vara under utveckling. Har DU tankar och ideer om hur Aktivistkitet kan bli bättre, mejla dina förslag till info@sveirgeskvinnolobby.se med texten ”aktivistkitet” i ämnesraden.

 

 

Utskriftrösträtt gul

 

 

SPL logo 2013 FC

 

UtskriftUtskrift