Idag lämnar vi vårt yttrande över Hemställan från Socialstyrelsen om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. Sveriges Kvinnoorganisationer stödjer förslaget om ändringar i förordningen.

Att abortvården idag är undantagen registrering och därmed inte kan utvärderas och förbättras leder till att kvinnor inte kan garanteras bästa möjliga vård. Undantaget om koder för aborter och därtill sammanhängande diagnoser bör tas bort.

Abort är en av de vanligaste vårdinsatserna i Sverige och bör inte undantas kvalitetssäkring. Att undantaget tas bort innebär att abort likställs med andra åtgärder inom hälso- och sjukvården, vilket kan bidra till att stigman kring abort minskar.

Sveriges Kvinnoorganisationer fungerar som remissinstans till riksdag och regering. 2015-10-29 lämnade vi vårt yttrande över S2015/04616/FS – Hemställan från Socialstyrelsen om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen.

läs vårt yttrande här