Anmälan EQ-kvinnas mamma-barnläger 2022

Datum 10 maj 2022

Vår medlemsorganisation EQ Kvinna, ett nätverk för kvinnor i Equmeniakyrkan, anordnar mamma-barnläger i sommar. Under lägren kommer det bland annat hållas mammasamtal med diakon eller pastor och roliga aktiviteter för barnen kommer att anordnas.

Det kommer arrangeras tre läger under sommaren 2022:

v. 25 (19-24 juni), Liljeholmen, Rimforsa, för mammor med barn 4-12 år.

v.26 (27 juni-1 juli), Framnäs, utanför Gränna, för mammor med barn 4-12 år.

v.31 (4-7 augusti), Faxälven, Sollefteå, för mammor med tonåringar.

Anmäl er senast 10 maj 2022 till anmalan.eqkvinna@gmail.com. Läs mer om lägren och anmälan på EQ Kvinnas hemsida.