Idag öppnar ansökan till Anna-priset 2017. Anna-priset är ett stipendium som årligen delas ut till en person med ett filmprojekt om kvinnors rättigheter.

Priset grundades 2014 av vår medlemsorganisation WIFT – Women in Film and Television och UN Women n k Sverige med syftet att öka kunskapen om FN:s Kvinnokonvention och insikten om hur den har betydelse för en filmbransch där kvinnor ges lika möjligheter att berätta sina historier.

Med priset vill initiativtagarna bidra till att de historier som idag inte berättas ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s konvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Anna-priset kommer att delas ut på Stockholms feministiska filmfestival, den 22 februari 2018. Stipendiet delas ut till en person med ett projekt med rörliga bilder som till innehåll, form och organisation och med stark konstnärlighet ger och gör en gestaltning av Kvinnokonventionens mål.

Ansök senast 20 december 2017. Fyll i din ansökan här.

Läs mer om WIFT och Anna-priset här.