Antitraffickingdagen: Stoppa handeln med surrogatmödrar och barn

Idag 18 oktober är det EU:s antitraffickingdag som syftar till att stoppa människohandel. Med anledning av detta vill Sveriges Kvinnoorganisationer särskilt uppmärksamma den växande handeln med kvinnor och barn inom surrogatindustrin. Vi kräver att EU och regeringen agerar genom att införa förbud mot surrogatmödraskap.

Tekniska landvinningar har skapat mycket gott för mänskligheten. Men det har även möjliggjort för nya former av exploatering. I fallet med surrogatmödraskap har tekniken gjort det möjligt för personer, som inte själva kan få eller vill föda barn, att köpa sig en graviditet och förlossning av en annan kvinna. Tanken kan låta fin på pappret, men har i själva verket resulterat i en miljardindustri där kvinnor i fattigare delar av världen utnyttjas av rika människor i väst.

Surrogatmödraskap innebär att kvinnor genom kontrakt avtalar bort rätten till sin kropp och det barn hon bär. Det innebär också stora medicinska och psykologiska risker som inte går att förutse. En statlig utredning som presenterades förra året konstaterade att dessa risker inte är möjliga att bortse från och inte går att regleras i avtal.

När surrogatförmedlingar nu försöker etablera sig i Sverige och få svenskar att köpa graviditeter av kvinnor utomlands krävs att regeringen agerar och står upp för kvinnors reproduktiva och mänskliga rättigheter. Vi kräver att förbud införs mot alla former av handel med kvinnor och barn genom surrogatmödraskap, såväl inom som utom landet. Regeringen måste också aktivt arbeta för att påverka EU och andra länder att införa liknande regleringar.