Under den Internationella arbetsorganisationen, ILO:s, konferens i veckan antogs en helt ny konvention mot trakasserier, sexuella kränkningar och våld på arbetsplatsen. Det är den första i sitt slag.

– Att ilskan och det starkt brinnande systerskapet i #Metoo-upproret nu omvandlas till en ILO-konvention är historiskt. Det är ett viktigt erkännande för alla de kvinnor och flickor som blottat sina smärtsamma erfarenheter i hopp om förändring, säger Jenny Andersson sakkunnig för arbetsmarknadsfrågor på Sveriges Kvinnoorganisationer.

Konventionen fokuserar på våld och trakasserier i arbetslivet men inkluderar också våld i hemmet som påverkar arbetslivet. Till skillnad från den svenska diskrimineringslagen inkluderas också våld och trakasserier som utövas av andra än arbetskamrater, exempelvis kunder eller brukare.

Konventionen är antagen av ILO:s internationella arbetskonferens, vilket innebär att den är accepterad av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Nästa steg är att Sverige och andra medlemsländer ska överväga ratifikation av konventionen, dvs. förpliktiga sig att följa konventionen.

– Att ILO antagit konventionen är ett erkännande och har ett stort symboliskt värde. Men nu fortsätter ett viktigt arbete att få länderna att ratificera den så att den också blir juridiskt bindande. Bara då kan vi tala om en riktig seger, säger Jenny Andersson.

Läs mer här!