Länsstyrelsen Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Kvinnohusföreningen och Kvinnojouren i Umeå bjuder i samverkan in till en eftermiddag med temat ”Att köpa kvinnors kroppar – maskulinitet, makt och motstånd”.

Medverkande:

Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare som skrivit boken ”Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan”.

Gudrun Nordborg, jurist – om prostitution i lag och praxis.

Eva Norlin, regionkoordinator mot prostitution och människohandel område Nord. Om prostitution och människohandel för sexuella ändamål, en omfattningskartläggning.

Kvinnojouren Umeå, delar sina erfarenheter av stöd till personer i prostitution.

Läs mer här.