Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Att leda samtal, utbildningar och möten

Våra demokratiambassadörer berättade att de vill lära sig hur man leder ett samtal och utbildningar. Om du vill gå i en utbildning i ledarskap eller projektplanering kan du gå in och kolla på sidan utbildningar, där har vi samlat massor med utbildningar. Om du istället vill lära dig om hur du kan utformar ett samtal kan du lära dig det här. Hur du ska utforma ett samtal är bra att veta när du leder en studiecirkel, förening eller utbildning. Här kan du hitta tips på hur du håller i samtal, utbildningar och värderingsövningar.

Övningar för dig och din grupp

Här hittar ni olika övningar och tips för hur ni kan föra samtal i en grupp. När man arbetar med en grupp människor som inte känner varandra kan det vara bra att använda samtalsövningar för att få människor att öppna upp.

AGORA HANDBOKEN (På engelska)

Agora handboken innehåller gruppövningar och förslag på hur du kan organisera möten. Agora handboken är framtagen av The European Women’s Lobby (EWL)

ATT GESTALTA ETT JÄMSTÄLLT RUM

En metodbok där Tjejer i förening, Ung i sommar, White Arkitekter och Malmö stadsbibliotek delar med sig av sina lärdomar av att skapa en inkluderande, jämställd och kreativ mötesplats av, med och för unga på stadsbiblioteket i Malmö.

BÄTTRE MÖTEN

Studieförbundet NBV har tagit fram en bok som redogör för den praxis och de begrepp som används i olika situationer vid föreningsmöten av olika slag. Finns även på Somaliska.

HANDBOK FÖR JÄMSTÄLLDA MÖTEN

Bland andra TCO har tagit fram en handbok som är tänkt att användas som guide för att årsmöten och kongresser ska bli mer jämställda och inkluderande.

HUR SKA JAG LEDA SAMTAL I GRUPP?

KORTSPEL OM NYKTERHET, DEMOKRATI OCH FÖRENINGSLIV

Samtalsövningar, presentationsövningar och värderingsövningar

Rollspel: Globala målen

ROLLSPEL: FN

UTVECKLA ERA MÖTEN

VÄRDERINGSÖVNINGAR

Värderingsövningar används för att i lärande sammanhang utmana olika normer och föra samtal kring dem. Här kan du hitta en lista på olika värderingsövningar och förklaringar till hur de genomförs.

Material från studieförbund

Flera studieförbund har samlade tips till sina cirkelledare. Här hittar du övningar, studiematerial och mycket mer

SAMLADE ÖVNINGAR FRÅN NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGS­VERKSAMHET

SAMLADE ÖVNINGAR FRÅN STUDIEFÖRBUNDET BILDA

SAMLADE ÖVNINGAR FRÅN SENSUS

SAMLADE ÖVNINGAR FRÅN STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN