Den 21 november var vår generalsekreterare Clara Berglund med i Malou efter tio och debatterade surrogatmödraskap. ”Surrogatmödraskap handlar inte om att bestämma över sin egen kropp, det handlar om att bestämma över någon annans kropp.”.

Sveriges Kvinnoorganisationer är emot alla former av surrogatmödraskap. Vår hållning är att det i praktiken inte är någon skillnad mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap – i båda fallen sker handel med kvinnor och med barn. Surrogatmödraskap innebär alltid ett kontrakt mellan beställaren/beställarna och surrogatmodern om barnet. Även den europeiska kvinnolobbyn arbetar för att motverka alla former av surrogatmödraskap.

Tillsammans med en rad andra organisationer driver Sveriges Kvinnoorganisationer kampanjen “Feministiskt nej till surrogatmödraskap“. Besök hemsidan för mer info: nejtillsurrogat.se.

Du hittar våra senaste debattartiklar om surrogatmödraskap här.

Klipp: Debatten i Malou efter tio