SARY BRODY, Global Gender and Diversity Manager hos IKEA Gruppen, tilldelas Birgitta Wistrands pris för jämställt mentor- och ledarskap. Prisutdelningen kommer att ske i samband med ett seminarium på Kungliga Akademien för de fria konsterna.

Få känner till hur långt IKEA Gruppen, med sina drygt 13 000 medarbetare i 29 länder, har nått i sitt jämställdhetsarbete. Idag är 48 procent av alla chefer kvinnor, koncernledningen har 40 procent kvinnor. Det bygger på visionen om att jämställdhet är en mänsklig rättighet och att alla anställda har rätt till utveckling.

Att nå jämställdhet har krävt insatser av alla ledare men det är Sari Brody, Global Manager for Gender and Diversity, som representerar de samlade insatserna. Hon är stationerad i San Diego, USA och kommer till Stockholm för att ta emot priset och dela med sig av sina erfarenheter om hur hon förändrat attityder och motstånd.

Övriga medverkande:

Helen Duphorn, med erfarenhet från många linjeledande befattningar samt IKEA Gruppens koncernledning, presenterar tankarna bakom strategin och betydelsen av att både män och kvinnor tar ansvar i förändringsprocessen
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet och en av initiativtagarna till priset inleder på temat ”En ledare är mer än tio chefer”
Charlotte Holgersson, docent på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan vet mer än de flesta om mansdominansen på ledande positioner och vad som händer med jämställdheten på näringslivets topp

Anmälan görs senast den 10 januari till kansli@fredrikabremer.se.

Läs mer här.

Välkomna!