Birth Rights Sweden släpper rapport om den svenska förlossningsvården med fokus på födandes psykiska hälsa

Birth Rights Sweden släpper den 25 april sin rapport Mörkertalet – Bortom statistiken. I rapporten har 400 vittnesmål från mödra-, förlossnings- och eftervården samlats in. De visar på ett stort mörkertal gällande allvarliga brister i den svenska förlossningsvården.  Vård utan samtycke, avsaknad av stöd eller respektfullt bemötande är några av de brister som påvisas. 

Organisationen Birth Rights Sweden tar dagligen emot vittnesmål från födande som exempelvis blivit fråntagna sin autonomi. När organisationen jämförde de vittnesmål de själva fått in med anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) upptäckte man en stor diskrepans. Det handlar om många incidenter och brister som inte har blivit anmälda eller inte har utretts och därmed valde man att skriva rapporten Mörkertalet – Bortom statistiken för att belysa situationen för många födande i dagens förlossningsvård.

Budskapet till beslutsfattare och granskare är att varje kvinna har rätt att själv bestämma hur hon vill föda sitt barn och att vården måste kunna möta henne i det. Kvinnor ska även ges möjlighet att anmäla brister gällande samtycke, delaktighet och information till en instans med makt att kräva förändring. Förhoppningen med rapporten är att den ska bidra till att fler kvinnor får en positiv, trygg och stärkande födelseupplevelse där varje födandes rättigheter respekteras. Att kvinnans val om hur, var, med vem, på vilket sätt, i vilken position, med vilket slags stöd och smärtlindring hon vill föda sitt barn tas på allvar.

Läs Birth Rights Sweden’s debattartikel i Dagens Medicin här.

Ladda ner rapporten här.