Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

BLI MEDLEM

Demokratiska kvinnoorganisationer som verkar för jämställdhet och kvinnors rättigheter kan gå med i Sveriges Kvinnoorganisationer. Vi är en växande rörelse och välkomnar ständigt nya medlemsorganisationer.

Varför ska vi gå med?
Som medlemsorganisation blir ni en del av den organiserade kvinnorörelsen. Ni får möjlighet att nätverka med och sprida information till oss och andra kvinnoorganisationer. Ni får också ta del av utbildningar och aktiviteter, hjälp att omvärldsbevaka fältet och möjlighet att påverka vilka frågor vi driver. Vi arrangerar gärna aktiviteter tillsammans med våra medlemsorganisationer!

Vad krävs för att bli medlem?
För att bli medlem krävs att organisationen

  • Stödjer Sveriges Kvinnoorganisationers ändamål
  • Är en kvinnoorganisation (Minst 80 procent av era medlemmar ska vara kvinnor.)
  • Är demokratisk
  • Är partipolitiskt obunden
  • Är en ideell förening

Vad kostar det?
Medlemsavgift för organisationer med färre än 3000 medlemmar: 600 kr/år.
Medlemsavgift för organisationer med 3000 medlemmar eller fler: 3 000 kr/år.

Hur ansöker vi?
Ansökan om medlemskap görs skriftligt till info@sverigeskvinnoorganisationer.se. Motivera kort varför ni vill gå med i Sveriges Kvinnoorganisationer.

Följande handlingar ska bifogas till ansökan:

  • Årsmötesprotokoll
  • Konstituerande protokoll
  • Stadgar
  • Verksamhetsberättelse

Ansökan behandlas av styrelsen på nästkommande möte. Medlemsavgift sätts in på Bankgiro 142-5198 efter att ansökan har beviljats.