Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Att boka ett möte

En del av ditt påverkansarbete kan handla om att boka möten med politiker, föreläsare eller andra viktiga personer/aktörer som du vill påverka. Våra demokratiambassadörer ville veta hur de bäst kontaktar sina lokala ledare och lokala aktörer. Ett sätt är att ordna ett möte med dem. Du kan använda möten på flera sätt. Du kan till exempel ha ett privat möte där du eller din förening informerar en aktör om vad du eller din förening arbetar med och varför hen borde vara intresserad av arbetet och hjälpa er. Att boka ett möte kan du också använda för att påverka dina medlemmar eller utvalda personer. Då kan du till exempel boka in en föreläsare som kommer och föreläser i ett visst ämne för er.

Du kan boka möten på många olika sätt men innan du bokar, ringer upp eller mejlar kan det vara bra att skriva ner följande så du är redo inför samtalet:

1. Kort inledning där du berättar om vem du är och varför du skulle vilja boka ett möte
2. När vill du ha mötet?
3. Vad ska mötet handla om?
4. Vad får du ut av mötet?

Sätt upp en plan för vad du vill mötet ska ge dig och hur du ska uppnå det. Du kanske vill planera in ett till möte, få en möjlighet att presentera dina förslag eller inleda ett fortsatt samarbete.

5. Vad får den du bokar ut av mötet?

(Till exempel expertkunskap från din förening, betalt. Det finns också personer som är skyldiga att träffa er. Till exempel politiker måste vara tillgänliga för sina väljare i sin valkrets.)

6. Läs på om personen du ska ringa till. Vad jobbar hen med och varför är detta intressant för hen?