Boksamtal om synen på kvinnor med funktionsnedsättning

Den 12 april arrangerade Forum – Kvinnor och funktionshinder (FQ) ett samtal utifrån Margareta Perssons bok Styvsystrar som handlar om synen på kvinnor med funktionsnedsättning genom historien.

Sveriges Kvinnoorganisationers ordförande Susannah Sjöberg medverkade i samtalet och berättar nedan om sina reflektioner.   

Boken Stysystrar ger upprörande och berörande läsning. Vi befinner oss nära i tid hemska saker vi som samhälle behöver göra upp med. I boken nämns till exempel Västra Marks sjukhus utanför Örebro, ett av fyra stora statligt drivna sjukhus för ”sinnesslöa” i

Sverige under mitten av 1900-talet. Här togs kvinnor som klassificerades som ”asociala och imbecilla” in – de utsattes bland annat för tvångssterilisering. Kvinnornas journaler visar att de ofta hade utsatts för sexuella övergrepp i barndomen och skickats mellan olika fosterhem och anstalter.

Livet behöver levas framlänges men förstås bakåt. Boken visar tydligt hur föreställningar om olika typer av kvinnor lever kvar och påverkar vardagen idag – kvinnor med funktionsnedsättning har ofta sämre ekonomi och hälsa än befolkningen i stort. Ungefär 50 procent av alla kvinnor med funktionsnedsättning har utsatts för hot, fysiskt våld eller sexuellt våld efter 15 års ålder. För några veckor sen rapporterades om hur flickor på SiS-hem, i statens vård, utsatts för olika typer av övergrepp. Historien är närvarande i nuet.

Det är oerhört viktigt att belysa och synliggöra att kvinnor med funktionsnedsättning är en av alla oss. Vi behöver ständigt påminna oss själva och omvärlden att kvinnor utifrån sin roll i reproduktionen utsätts för olika typer av förtryck och vissa är dubbelt och trippelt utsatta.

Köp boken Stysystrar här.