Vill du vara Sveriges Kvinnoorganisationers demokratiambassadör och bidra till att fler utrikes födda kvinnor gör sina röster hörda i valet 2018? Just nu letar vi demokratiambassadörer i Stockholm, Malmö och Göteborg till projektet RÖSTRÄTT! 

Vi söker kvinnor och tjejer i Stockholm, Malmö och Göteborg, du får gärna prata flera språk! Som demokratiambassadör är du med och sprider information, tillvaratar och bidrar med engagemang! Målet är att fler utrikes födda kvinnor ska göra sina röster hörda i valet den 9 september!

Dina uppgifter som demokratiambassadör:

  • Delta i utbildning om demokrati, jämställdhet och valet
  • Hålla informationsaktivitet (minst en innan valet)
  • Sprida vårt informationsmaterial

Informationsaktiviteterna får gärna hållas i ett sammanhang där du redan brukar vara t.ex. föreningar, träffar och liknande. (Resor och utlägg kommer att ersättas och du får ett symboliskt arvode.)

Är du intresserad? Beskriv kort vem du är och i vilken organisation/vilket sammanhang du vill hålla en informationsaktivitet och skicka till: malpuri.groth@sverigeskvinnolobby.se.

I 99 år har kvinnor haft rösträtt – Det är dags för alla kvinnor, oavsett postnummer, att nyttja den!

Läs mer om projektet RÖSTRÄTT här.