Det är inte bra på jobbet, men det är ännu värre hemma. Hemmet är den farligaste platsen för en kvinna att vistas på och vid allvarligare sexuellt våld är förövaren oftast offrets partner. Därför har uppropet #bortabrahemmavärst startat.

”Vi gör detta för att uppmärksamma vidden av sexuellt våld i hemmet. Vi gör det för att de på maktens positioner ska ta sitt ansvar. Vi gör det för att kvinnor ska våga berätta, våga lämna, våga anmäla. Vi gör det för oss själva och vi gör det för framtidens kvinnor och icke-binära. Tillsammans skriver vi historia och förändrar framtiden.”

Vill du skriva under? 

  • Du skriver under uppropet i en Facebook-grupp som är hemlig för att skydda medlemmarna. För att bli medlem i gruppen skicka PM/DM till Hanna Kaiser Barnes eller Karin Tennemar.
  • Gruppen välkomnar alla som definierar sig som kvinna eller icke-binär.
  • Du kan skriva under uppropet om du har själv blivit utsatt, har en närstående som har det eller vill ta ställning för att detta måste få ett slut.
  • Du kan skriva under uppropet med ditt namn eller som anonym.