Centerkvinnorna kräver att staten samarbetar med internetleverantörer för att skydda barn och ungas sexuella hälsa och bekämpa våldskulturen.

Ansvaret för spridningen och tillgången av porr bör sträckas till lagstiftaren anser Centerkvinnorna som vill att regeringen ska tillsätta en utredning huruvida ett filterverktyg kan begränsa pornografiskt material på internet. Vidare vill Centerkvinnorna att sex- och relationskunskap blir ett obligatorisk ämne i skolan där pornografi ska diskuteras ur ett jämställdhetsperspektiv. Läs mer här.

Sveriges Kvinnoorganisationer driver sedan 2012 kampanjen Porrfritt tillsammans med Unizon och Roks, där vi uppmanar regeringen att följa Englands regering och begränsa spridningen av pornografi. Läs mer här.