Datum 14 okt 2019

Tid 12.00 - 16.00

Plats Europahuset

Address Regeringsgatan 65, Stockholm. 

Välkomna till baltiskt-nordiskt möte den 14 november kl 12!

Closer Nordic-Baltic Co-operation on Gender Equality in the European Union.

SKEN ( Svenska Kvinnors Europa Nätverk) och Föreningen Norden arrangerar en konferens om utökat samarbete mellan Norden och Baltikum för jämställdhet.

Konferensen är ett start- up event för ett utvidgat samarbete om jämställdhet mellan Östersjöländerna!
Vilana Pilinkate från Vilnius, Center for Advancement of Equality och Anita Selicka, Latvian Rural Forum, Riga talar. Gertrud Åström är moderator och Cecilia Silfwerbrand.

Sken inleder om tre workshops för diskussion om våld mot kvinnor, kvinnors säkerhet och samarbete i civilsamhället, feministiskt samarbete på arbetsmarknaden, likalön. Inbjudna är också EU kommissionens representation och utrikesministern, samt företrädare för det finska ordförandeskapet i EU.

Anmälan senast 4 nov till:

LÄNK här https://norden.se/wp-content/uploads/2019/10/Invitation-14-november.pdf

Frågor ställs till cecilia.silfwerbrand@gmail.com