Dags för en jämställd AI-utveckling!

Idag är det 100 år sedan beslutet att kvinnor skulle beviljas rösträtt klubbades igenom. Kvinnor blev röstberättigade och valbara. Sedan dess har mycket hänt och mycket av makten över framtiden har förflyttats till teknikbranschen och utvecklingen av Artificiell Intelligens (AI). Futurologen Amy Webb menar att vi tack vare AI-utvecklingen befinner oss i ett skifte jämförbart med industrialismen. Avgörande beslut för mänsklighetens framtid fattas nu i styrelserum och av utvecklare som nästan uteslutande består av män. Kvinnors perspektiv måste inkluderas i formandet av framtidens samhälle. Utvecklingen går snabbt och effektiva insatser krävs för att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv. Vi ser framför allt två områden som behöver åtgärdas:

  • Kvinnor måste finnas med i alla led, från utvecklingsteam till forskare och bolagsledning.
  • Data som används för utvecklingen av AI måste jämställdhetssäkras.

Idag lanserar Sveriges Kvinnoorganisationer ett manifest för en jämställd AI-utveckling, läs och ladda ner manifestet här.

Det publiceras också i DI Digital, här kan du läsa artikeln!