Debatt: Justitieministern duckar för frågan om prostitution

Den 27 januari skrev Sveriges Kvinnoorganisationer en replik på justitieministern Gunnar Strömmers (M) tidigare debattartikel i Dagens Nyheter. Vi framhåller vikten av att regeringen även prioriterar frågan om prostitution i kampen mot den gränsöverskridanden organiserade brottsligheten och vi kräver att regeringen talar klarspråk om prostitution. Läs vår replik nedan eller på DN debatt.

”Justitieministern duckar för frågan om prostitution”

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) skriver i DN Debatt (26/1) om det hot den organiserade brottsligheten utgör mot Sveriges och EU:s medborgare i dag. Han framhåller vikten av EU-samarbetet för att komma åt den gränsöverskridande organiserade brottsligheten och vikten av att stärka brottsofferperspektivet. Den del av den gränsöverskridande organiserade brottsligheten som specifikt riktar in sig på kvinnor och flickor, det vill säga sexhandeln, nämner han dock inte. Varför duckar ministern för frågan om prostitution?

Prostitution är den vanligaste formen av människohandel i EU. Av de utsatta är 87 procent kvinnor, varav flickor utgör 27 procent. Kopplingar mellan sexhandeln och narkotikahandel samt gängkriminalitet är vanliga. Handeln med kvinnors kroppar ger stora intäkter till den övriga organiserade brottsligheten.

Strömmer skriver att Rysslands invasion av Ukraina har ”gett frågan om människohandel särskild aktualitet”. Varför denna omskrivning? Det handlar om ukrainska kvinnor på flykt som mötts av hallickar och sexköpare vid gränsövergångar, i hamnar och på flygplatser.

Det går helt enkelt inte att tala om gränsöverskridande organiserad brottslighet samt säkerhet för EU:s medborgare utan att tala om prostitution.

Regeringen har sedan tidigare ett dåligt facit när det gäller prostitution. Redan tidigt fick man massiv kritik mot Tidöavtalets formulering om att utvisa personer i prostitution för bristande vandel. Vi hoppas att regeringen har tagit till sig av kritiken och vill ställa sig på brottsoffrens sida istället för att utvisa dem.

Att kriminalisera sexköp och koppleri utan att kriminalisera offer för prostitution, som Sverige gjort, har visat sig effektivt för att minska efterfrågan på handeln med kvinnors kroppar och i förlängningen förekomsten av prostitution. Det finns dock fortfarande ett stort motstånd mot en sådan lagstiftning hos vissa medlemsländer. På vissa håll har utvecklingen gått åt fel håll med full legalisering av koppleri och sexköp, vilket lett till stora problem med människohandel.

EU-ordförandeskapet innebär en unik möjlighet för regeringen att bidra till att stärka kvinnors och flickors säkerhet i EU. Justitieministern nämner själv att det just nu pågår förhandlingar om ett nytt EU-direktiv om mäns våld mot kvinnor. I detta direktiv har det tillkommit skrivningar om att kriminalisera både sexköp och koppleri. Sverige bör göra allt i sin makt för att behålla dessa skrivningar och säkerställa att direktivet röstas igenom. Samma linje bör också hållas när det gäller EU:s antitraffickingdirektiv som också ses över under det svenska ordförandeskapet.

Regeringen har nu chansen att på allvar flytta fram positionerna i en viktig kvinnorättsfråga och samtidigt angripa den organiserade brottsligheten i EU från ytterligare ett håll. Vi uppmanar regeringen att ta den chansen och tala klarspråk när det gäller prostitution.

Susannah Sjöberg, ordförande Sveriges Kvinnoorganisationer
Nathalia Guaje, projektledare E(U)quality Model Now, Sveriges Kvinnoorganisationer

 

Läs mer om kampanjen EUquality Model Now