Den 31 maj bjuder Norges Kvinnelobby in till möte i Oslo om det nya förslaget till jämställdhets- och diskrimineringslag i Norge.

Regeringens förslag till en samlad jämställdhets- och diskrimineringslag har fått mycket kritik. Processen har varit förhastad och kvinnorörelsensn möjlighet att komma med inspel har varit begränsad. Mot bakgrund av detta arrangeras en hearing av Norges kvinnelobby och ekspertutvalget for kvinne- og likestillingspolitikk i samarbete med VERDI och KVIBALD.

Läs mer på Norges Kvinnelobbys hemsida.

Programmet hittar du här.