Demonstration för mer pengar till förlossningsvården i Region Stockholm

Datum 16 nov 2021

Tid 12:00 - 13:00

Den underfinansierade förlossningsvården leder till förlossningsskador, en ohållbar arbetsmiljö och otrygga födslar. Barnmorskor och chefer säger upp sig i protest för att det inte går att ge en god vård under rådande omständigheter.

Det räcker nu. Kvinnor ska inte behöva vara rädda för att föda barn i Sveriges rikaste region.
Det är dags att Region Stockholm tar ansvar för förlossningsvården. Sluta snåla på livsviktig vård för kvinnor och barn och betala vad det kostar!

I samband med Region Stockholms budgetfullmäktige den 16 november demonstrerar vi tillsammans utanför Landstingshuset (Hantverkargatan 45). Vi kräver att finansborgarrådet Irene Svenonius och övriga ansvariga politiker i regionstyrelsen kommer ut och lyssnar på barnmorskors, läkares, kvinnoorganisationer och födandes röster.

Manifestationen arrangeras av Sveriges Kvinnoorganisationer i samarbete med:
– Birth Rights Sweden
– Sveriges Kvinnoorganisationer
– Mamma till mamma
– Own Your Birth
– Unizon
– Vårdförbundet Avdelning Stockholm
– Doulaförbundet
– Barnmorskeförbundet Stockholm
– Föda lugnt
Fler organisationer tillkommer!

Mer information finns på Facebook. Delta och sprid gärna!

Foto: Elisabeth Ubbe

Vill ni stötta andra initiativ där ni bor? Se nedan:

Backa Barnmorskorna i Göteborg! Den 16 november 2021, klockan 17-18. 

Denna kväll demonstrerar vi för alla födandes rätt till en trygg förlossning och alla barnmorskors rätt till ett rimligt och hållbart arbetsliv.

Kraven är tydliga och sedan länge väl formulerade.
En barnmorska per födande, alltså tillräcklig bemanning
Möjlighet till återhämtning och en rimlig lön för barnmorskor
Sammanhållen vårdkedja med kontinuitet och möjlighet till val för födande.
Barnmorskors deltagande i beslutsfattande kring graviditet, förlossning, och eftervård.

Ta del av evenemanget på facebook.