Datum 20 okt 2019

Tid 14:00 - 15:00

Plats Sergels torg

Nu på söndag den 20 oktober samlas vi på Sergels torg för att demonstrera mot surrogatindustrin.

I lördags arrangerade företaget Tammuz ett möte i Stockholm för att marknadsföra sina tjänster, förmedling av surrogatarrangemang med kvinnor i fattiga länder. Frånvaron av lagstiftning på området har möjliggjort för den här typen av surrogatförmedlingar att verka i Sverige. I takt med att surrogatindustrin etablerat sig har behovet av ett lagstadgat förbud blivit allt mer akut. Det är i dag vanligare att barn tillkommit genom surrogatmödraskap utomlands än genom internationell adoption. Trots detta lyser åtgärderna med sin frånvaro – det måste vi ändra på nu!

Sveriges Kvinnoorganisationer är en del av nätverket Feministiskt nej till surrrogatmödraskap. Här är våra viktigaste punkter:  

  1. Nej till graviditetskontrakt – försvara kvinnans fullständiga rätt till sin kropp.
  2. Stoppa handeln med kvinnor.
  3. Nej till en återgång till ofrivillig graviditet – försvara aborträtten!
  4. Kvinnor är inga behållare – barn är inga handelsvaror.
  5. Det finns ingen rätt till barn – barn har rätt till sina föräldrar.

Foto: Natalia Medina