Digital halvdagsutbildning: Jämställdhetsbudgetering från start till mål

Datum 12 okt 2022

Tid 08:00 - 12:00

Hur kan ni säkerställa att era resurser används på ett hållbart och jämställt sätt? Den 12 oktober erbjuder Forum Jämställdhet en fördjupande halvdagsutbildning i jämställdhetsbudgetering. Utbildningen genomförs digitalt.Pris: 4900 kr/deltagare (exkl. moms)
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller ansvarar för att uppnå en jämställd fördelning av resurser i en verksamhet. Du kan ha ett särskilt ansvar för jämställdhet eller arbeta med ekonomi och styrning. Kursen passar både dig som är ny på jämställdhetsbudgetering och dig som har tidigare erfarenhet. Utbildningen är öppen för offentlig, privat och ideell sektor.

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen genomförs helt digitalt och innehåller både teoretiska moment och praktiska övningar. Under utbildningen kommer vi gå igenom hela budgetprocessen inklusive uppföljning och årsredovisning och arbeta med riktiga case från olika typer av organisationer. Ett viktigt moment består i att lära sig att granska den egna budgeten och/eller andra relevanta styrdokument. Du kommer att få utrymme att själv prova att analysera delar av en budget ur ett jämställdhetsperspektiv och ta fram åtgärdsförslag.

Steg 1

  • Vad är jämställdhetsbudgetering?
  • Vilka  förutsättningar krävs och hur går det till?
  • Hur gör andra? Goda och lärande exempel från andra organisationer?
  • Hur formulerar vi bättre mål och indikatorer, särskilda satsningar m.m.?

Steg 2

  • Grundkurs i jämställdhetsanalyser: Upptäck och analysera skillnader i fördelning och resultat.
  • Follow the money – ta analysen till nästa steg.
  • Fördjupning i ett eller flera case utifrån deltagarnas behov.

Steg 3

  • Hur går vi från ord till handling?
  • Hur kan skillnader i fördelning och resultat åtgärdas?

Vad får du med dig?
Du kommer att få med dig inspiration, fördjupad kunskap och praktiska verktyg om hur jämställdhetsbudgetering kan bedrivas från start till mål. Efter utbildningen kan du sätta igång att jämställdhetsbudgetera din egen organisations budget, vilket i sin tur bidrar till en utveckling av era mål, er budget och i förlägningen bättre och mer jämställda verksamheter.

Vilka håller i utbildningen?
Utbildningen arrangeras av Forum Jämställdhet AB. Vi är ett konsultbolag som ägs av kvinnorörelsens paraply Sveriges Kvinnoorganisationer. Vi har arbetat med jämställdhetsbudgetering och jämställdhetsintegrering i över tio års tid. Utgångspunkten för vårt arbete är att jämställdhet kan bidra till att lösa såväl organisationers som samhällens utmaningar. Varje år arrangerar vi Forum Jämställdhet som är Sveriges största jämställdhetskonferens. Vi ses i Malmö 7-8 februari 2023!

Läs mer och anmäl dig