Digital konferens – Dödsorsak: Kvinna

Datum 03 dec 2020 - 03 dec 2020

Välkommen till Unizons och Jämställdhetsmyndighetens digitala konferens Dödsorsak: Kvinna, den 3 december 2020!


Brottsförebyggande rådets officiella kriminalstatistik för 2019 visar att 16 kvinnor dödades av en man de hade eller hade haft en relation med. Det är en fruktansvärd siffra och högre än de senaste årens snitt på 14 mördade kvinnor per år. Detta är ett stort bakslag i kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld. Samhället måste gemensamt dra i nödbromsen och det krävs kraftfulla satsningar från rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och civilsamhället. Under 2019 arrangerade  Jämställdhetsmyndigheten och vår medlemsorganisation Unizon två kunskapshöjande heldagskonferenser om mäns dödliga våld mot kvinnor, kallad Dödsorsak: Kvinna. Den 3 december arrangeras den tredje konferensen med framåtsyftande fokus på vilka åtgärder som samhället och politiken måste sätta in.

Medverkar gör bland andra inrikesminister Mikael Damberg (S) och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP). 

Anmälan görs till info@unizon.se