Klockan 16:02 på Internationella kvinnodagen den 8 mars sätter vi tillsammans press på riksdag, regering och arbetsgivare för jämställda löner. Delta i den digitala manifestationen genom att dela budskapet i sociala medier: ”EFTER KL. 16:02 JOBBAR KVINNOR GRATIS. VARJE DAG. DAGS FÖR #LÖNHELADAGEN!”

OM KAMPANJEN

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16:02 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Män har som vanligt betalt hela dagen.

16:02-rörelsen är Sveriges största sammanslutning för jämställda löner. Bakom kampanjen står ett 30-tal politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnoorganisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen. Läs mer om oss och vilka som ingår i samarbetet här.

Det har nu gått sex år sedan rörelsen bildades. Sedan dess har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:02. Med den förändringstakten når vi jämställda löner först om 32 år – år 2050. Då har de flesta av dagens yrkesverksamma gått i pension. 16:02-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, och vi kräver att ambitioner omsätts i kraftfulla åtgärder.

Kampanjen baseras på aktuell statistik från Medlingsinstitutet.

16:02-RÖRELSEN STÄLLER FYRA KRAV!

Kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

  1. Jämställd föräldraförsäkring.
  2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.
  3. Skärpt tillsyn av diskriminering och årliga lönekartläggningar.
  4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen, d.v.s. tills klockslaget på vår logga visar 17:00!

KONTAKTA OSS: hej@lonheladagen.se.

Fäst klockslaget på din profilbild!

LOKALA MANIFESTATIONER

Runt om i landet arrangeras evenemang och manifestationer inför och på Internationella kvinnodagen.

GÖTEBORG, 6 mars kl. 17, Götaplatsen – manifestation och fotografering av klockslaget.

STOCKHOLM, 8 mars kl. 12-13: Partidebatt om jämställda löner på Kulturhuset.

FALKENBERG, 8 mars kl. 15.30, Rörbecksplatsen.

HALMSTAD, 8 mars kl. 16:02, Stadsbiblioteket – Temakväll om jämställda löner med utställning, mingel och debatt.

LANDSKRONA, 8 mars kl. 17, Rådhustorget – Manifestation och fotografering av klockslaget.

88 % av lönen – 88 % av livet!