Digital utbildning för kvinnor i politiken om hot och hat på nätet

Datum 29 okt 2022

Tid 10.00 - 17.00

Plats Digitalt, länk skickas till alla som anmält sig

Sveriges Kvinnoorganisationer bjuder in till en gratis heldagsutbildning om hur du som kvinna och förtroendevald kan hantera hat och hot på nätet!

Förra året skärptes straffet för brott mot förtroendevalda. Men trakasserierna fortsätter ändå. Enligt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) får folkvalda kvinnor oftare ta emot grövre och mer sexistiska kommentarer än folkvalda män. Troligen bidrar det till många kvinnor undviker att ta debatten på nätet och hoppar av politiska uppdrag. Det är ett allvarligt demokratiproblem!

Hatet och hotet mot folkvalda kvinnor kräver politiska åtgärder. Samtidigt måste vi stärka kvinnor som verkar i politiken på alla nivåer. Den 29 oktober arrangerar Sveriges Kvinnoorganisationer tillsammans med kvinnorörelsens europeiska paraplyorganisation European Women’s Lobby en digital heldagsutbildning för kvinnor i politiken. Under utbildningen får du lära dig mer om dina rättigheter på nätet och om hur du kan känna igen, förstå och hantera könsbaserade trakasserier.

Utbildningen är en del av initativet #HerNetHerRights som drivs av European Women’s Lobby med stöd från Google. Kunskapen och verktygen som lärs ut har tagits fram på europeisk nivå men är relevanta också för politiker som verkar lokalt, regionalt eller nationellt. Utbildningen hålls på engelska.

För vem?

  • Utbildningen vänder sig till kvinnor som kandiderat och valts till politiska uppdrag i årets val

Hur anmäler jag mig?

  • Anmäl dig här senast den 21 oktober. (Anmälan är bindande.)

Vid frågor, kontakta Sara Flytström på sara.flytstrom@sverigeskvinnoorganisationer.se