Digitalt lunchseminarium: Vad händer med damidrotten om kön baseras på självidentifikation?

Datum 15 maj 2023 - 15 maj 2023

Tid 12.00 - 13.00

Plats Digitalt, via YouTube

Dam- och herrklasser är en förutsättning för idrott på lika villkor oavsett kön. På så sätt kan kvinnor och flickor tävla mot varandra, sätta rekord, vinna medaljer och erkännas för sina sportsliga prestationer. Vad händer med könsuppdelningen om kön baseras på självidentifikation snarare än biologi? Vad gör idrottsrörelsen för att säkerställa kvinnors och flickors rätt till idrott på lika villkor när personer som ändrar juridiskt kön inkluderas? Vilka problem och lösningar finns?

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium som arrangeras av Sveriges Kvinnoorganisationer i samarbete med Women’s Rights Watch.

MEDVERKANDE
Tommy Lundberg, docent i fysiologi, Karolinska Institutet
Anna Laurell Nash, styrelseledamot, Sveriges olympiska kommitté, SOK
Elias Fjellander, förbundsordförande, RFSL Ungdom
Anna Iwarsson, vice ordförande RFSISU
Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer

Följ seminariet här