Sveriges Kvinnoorganisationer Sveriges Kvinnoorganisationer

Dina Rättigheter

Att känna till dina rättigheter är en viktig del av att organisera dig och arbeta med påverkansarbete. Därför har vi här samlat några av dina mest grundläggande rättigheter.

FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna

Lättläst version av de mänskliga rättigheterna

BEIJING PLATFORM FOR ACTION

En handlingsplan för att uppnå de av FN uppsatta målen om jämställdhet, utveckling och fred. OBS! På engelska

KVINNOKONVENTIONEN

Här kan du hitta kvinnokonventionen som en video och på svenska

HÄR KAN DU LÄSA OLIKA RÄTTIGHETSKONVENTIONER PÅ SVENSKA:

  • De mänskliga rättigheterna
  • Kvinnokonventionen
  • Den Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering