Budgetgranskning och rapport: Duktiga flickor kostar inte (2012)

I 2012 års budgetgranskning har vi ett särskilt fokus på unga kvinnor. Vi utgår från politikområdena utbildning, arbetsmarknad och hälsa.

Granskningen visar att flertalet av regeringens stora satsningar som riktar sig till unga, i högre grad gynnar män än kvinnor. Flickor och unga kvinnor får helt enkelt inte kosta lika mycket som pojkar och unga män.

Duktiga flickor kostar inte – En jämställdhetsanalys av budgetpropositionen för 2012.

Läs mer om vårt arbete med budgetgranskning här