Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

Egenmakt och Förhandlingskraft

För dig som vill stärka dig själv och dina systrar i samhället!

Digitala lästips

Böcker och information du kan hitta online.

Dina Rättigheter

Beijing platform for action  

En handlingsplan för att uppnå de av FN uppsatta målen om jämställdhet, utveckling och fred. OBS! På engelska.

FN:s allmänna förklaring av de mänskliga rättigheterna

Grundkurs i kvinnors rättigheter

Här kan du läsa olika rättighetskonventioner på svenska:

  • De mänskliga rättigheterna
  • Kvinnokonventionen
  • Den Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Kvinnokonventionen

Här kan du hitta kvinnokonventionen som en video och på lättläst svenska.

kvinnokonventionen som folder

En folder som innehåller FN:s kvinnokonventions artiklar i lättläst, kort och bärbar version.

Lättläst version av de mänskliga rättigheterna

Fysiska böcker

Här hittar du böcker som går att köpa eller låna på bibliotek.

Ge ditt barn 100 möjligheter Istället för 2 – Marie Tomicic, Kristina Henkel

Detta är en bok för föräldrar och andra vuxna som vill ge barn fler möjligheter i en könsstereotyp vardag. Boken handlar om genusfällor i vardagen.

Vill du göra mer än bara läsa böcker om hur man påverkar? Då kan du lära dig skriva insändare, artiklar och debattartiklar och påverka vårt samhälle genom att skriva egna texter!