En av alla – konferens med Forum – Kvinnor och Funktionshinder

Datum 06 maj 2022

Tid 10:00 - 12.00

FQ inbjuder kvinnorörelsen, partipolitiskt verksamma kvinnor i S, M, C, KD, L, V, MP, FI och deras kvinnoförbund, jämställdhetspolitiska respektive funktionshinderpolitiska talespersoner, samt representanter för Myndigheten för delaktighet, Jämställdhetsmyndigheten och funktionshinderrörelsen till en konferens med temat En av alla.

Vare sig vi hör dåligt, rör oss med hjälp av en rullstol eller ledarhund, är tecken-språkiga eller kommer från Syrien, Ukraina, Malmö eller kanske Gävle så är en kvinna med funktionsnedsättning en av alla kvinnor eller en av alla som identifierar sig som kvinna. Det är egentligen inte svårt att förstå.

FQ anser att kvinnoperspektivet i jämställdhetskampen ska präglas av bilden att varje kvinna är en av alla kvinnor. Med erfarenheter av funktionshinder och av att vara kvinna men inte betraktas som en av alla vill FQ i år lyfta vårt budskap En av alla.

Vi välkomnar dig till en intressant djupdykning i historien, till en lystring på dagens forskning och till moderna tankar om jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet, till tankar om innebörden i begreppet En av alla.

Djupdykningen är en digital konferens som äger rum fredagen den 6 maj 2022 kl. 10.00 – 12.00.

Medverkande

  • Margareta Persson, författare till boken boken Styvsystrar som delvis handlar om kvinnorörelsens syn på kvinnor med funktionsnedsättningar.
  • Christine Bylund, doktorand i etnologi vid Umeå universitet
  • Maria Johansson, ordförande i FQ och debattör i frågor om mänskliga rättigheter
  • Samtalsledare: Anna Bergholtz, journalist

Seminariet kommer att skrivtolkas och teckenspråkstolkas.

Anmälan till info@kvinnor-funktionshinder.se senast 30 april.

Välkommen önskar FQs styrelse!