Dags för en feministisk definition av SRHR!

Ett av de största hoten mot kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är den ökande kommersialiseringen av kvinnokroppen genom prostitution och surrogatmödraskap. Dessa frågor adresseras dock inte i dagens definition av SRHR eller SRHR-politik. Sveriges Kvinnoorganisationer lanserar ett manifest för en feministisk definition av SRHR och kräver att regeringen tydliggör att alla former av handel med kvinnors kroppar är oacceptabel.