En stark kvinnorörelse är ett motgift mot nationalismen

En stark kvinnorörelse och ett utbrett jämställdhetsarbete som motverkar traditionella könsroller och förespråkar kvinnors frigörelse och självständighet är ett avgörande motgift mot nationalism, nazism och rasism. 

Förra veckan genomförde nazister en attack mot ett politiskt möte i södra Stockholm. Detta skedde inte i ett vakuum utan i ett samhällsklimat där rasistiska åsikter blivit alltmer normaliserade. Samhället har ett ansvar att stå upp emot dessa tendenser och tydligt markera mot alla former av attacker mot det demokratiska och jämställda samhället.   

Den militanta högerextrema rörelsen är bara toppen av ett misogynt isberg som förespråkar en tillbakagång till traditionella kvinnoroller. Den hymlar inte med sin syn om att män är överordnade kvinnor och att kvinnors roll är att reproducera en renodlad ras.  

Inom nationalistiska ideologier är kvinnor biologiskt ansvariga för nationens reproduktion genom att de föder fram nya medborgare. Kvinnor är också kulturellt och socialt ansvariga för att nationens traditioner, sedvänjor och moral förs vidare

I en sådan ideologi ska kvinnors kroppar och reproduktion kontrolleras. Synen på kvinnor som madonna eller hora befästs och att kvinnor används som valuta i samhällsbygget är norm. En traditionell könsroll där kvinnor är fostrare av barn och har hand om hem blir en viktig pusselbit i upprätthållande av ideologin. 

Vi ser idag hur “soft girl” trendar på sociala plattformar, ett fenomen där tjejer sägs välja att behaga sin man framför ett arbetsliv och sina egna intressen. Undersökningar på EU-nivå och rapporter från Jämställdhetsmyndigheten visar att killar idag är mer skeptiska än sina farfäder inför att ha en kvinna som chef och har en lägre tilltro till jämställdhet. Killars våld mot tjejer, sexuellt våld och sexköp ökar och kryper ned i åldrarna.   

Vi står mitt i en backlash mot kvinnors rättigheter. Konservativa nationalistiska krafter vurmar för en tillbakagång till traditionella könsroller, samtidigt som den så kallade “progressiva” rörelsen ser kvinnors kroppar som en handelsvara som kan köpas och säljas på en marknad. Det pågår ett tvåfrontskrig mot kvinnors kroppar som möjliggör för antifeministiska rörelser, som högerextremismen, att fortsätta frodas. 

Kvinnokampen, en stark feministisk rörelse och ett enträget jämställdhetsarbete i alla verksamheter skapar resiliens och är ett motstånd mot att nationalistiska ideologier kan slå rot. Att kvinnor organiserar sig mot ett förtryck har i alla tider varit viktig för den demokratiska utvecklingen, för rättighetsrörelser och mot patriarkala förtryck. Den polariserade samhällsutvecklingen är oroande och hela samhället behöver hjälpas åt för att stoppa den.