Svenska biståndspengar går idag till internationella organisationer som verkar för avkriminalisering av sexköp och bordellverksamhet. Detta står i strid med den svenska lagen och ståndpunkten att sexköp är en form av våld mot kvinnor. Hur kan vi säkerställa att inget bistånd går till underlätta kvinnohandel? Välkommen till Sveriges Kvinnoorganisationers och Unizons seminarium i Almedalen!

Medverkande:

Anna Ekstedt, senior utredare Jämställdhetsmyndigheten

Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna

Anna Sundström, generalsekreterare Palmecenter

Olga Persson, generalsekreterare Unizon

Heidi Lampinen, program och policyansvarig Union to Union

Fler medverkande tillkommer.

Läs mer om samtalet här.