Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

pressrelease

Sveriges första kvinnoriksdag genomförs 19-20 maj

Idag samlas talmän, riksdagsledamöter från alla partier, kvinnoorganisationer och experter till Sveriges första Kvinnoriksdag. Mötet har särskilt fokus på ekonomisk jämställdhet och kvinnors företagande. Den gröna omställningen och nyindustrialiseringen av Sverige kräver ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

– Skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster har inte minskat på snart 30 år. För få kvinnor driver företag och kvinnors förtag omsätter mindre pengar. Det är ohållbart. Det är dags att samlas och arbeta fram nya, breda reformer som kan öka den ekonomiska jämställdheten och bidra till den gröna omställningen, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Kvinnoriksdagen arrangeras av riksdagens talmän i samarbete med Winnet Sverige och Sveriges Kvinnoorganisationer torsdagen den 19 och fredagen den 20 maj i riksdagens andrakammarsal.

Under torsdagen talar bland annat näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

– Winnet Sverige saknar kvinnoperspektivet i den stora och pågående samhällsomvandlingen. Vi vill med Kvinnoriksdagen synliggöra vad som kan göras för att säkerställa kvinnors deltagande på lika villkor i nyindustrialisering, i gröna näringar, i lansbygdsutveckling och vad det betyder både för samhället och kvinnors ekonomiska egenmakt, säger Britt-Marie S Torstensson, ordförande för Winnet Sverige.

  pressrelease

  Ny Sifo-undersökning: 8 av 10 svenskar säger ja till garantitillägget

  Nära 8 av 10 svenskar säger ja till det garantitillägg som skulle ge de fattigaste pensionärerna i genomsnitt 750 kronor mer i månaden, enligt en ny Sifo-undersökning beställd av PRO, SKPF Pensionärerna, Tantpatrullen och Sveriges Kvinnoorganisationer. Förmånen behövs för att minska risken för fattigdom bland äldre kvinnor och för att fler kvinnor ska kunna leva ett självständigt liv efter pensionen.

  En stor grupp pensionärer, varav de flesta är kvinnor, får orimligt låga pensioner. Nästan hälften av alla kvinnor har en så låg pension att den behöver kompletteras med någon del av grundskyddet, det vill säga garantipension och bostadstillägg. Även kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv får alltså så låg pension att de blir beroende av bidrag från det yttersta skyddsnätet på äldre dagar. Nästan var femte kvinna över 65 år i Sverige har så låg inkomst att hon riskerar fattigdom. Det är högst andel i hela Norden. När nu mat- och elpriserna skenar förvärras situationen för dessa kvinnor ytterligare.

  – Garantitillägget som kommer kunna betalas ut redan i augusti är en livboj till alla de äldre kvinnor som nu får vända på varje krona för att klara de allra nödvändigaste utgifterna. De har inte tid att vänta på en pensionsreform som kan bli verklighet först om flera år, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

  Garantitillägget har ett starkt stöd i befolkningen. Den Sifo-undersökning som presenteras idag och som beställts av PRO, SKPF Pensionärerna, Tantpatrullen och Sveriges Kvinnoorganisationer visar bland annat att 78 procent av svenskarna i åldrarna 18–79 år är positiva till förslaget om ett garantitillägg. Flera av oppositionspartierna har inte gett besked om hur de ställer sig till garantitillägget, men deras väljare stödjer förslaget. 7 av 10 av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare är positivt inställda till tillägget och nära 8 av 10 av Centerpartiets väljare stödjer förslaget. Även en majoritet av Liberalernas och Sverigedemokraternas väljare är positivt inställda.

  – Garantitillägget ger en nödvändig förstärkning i kassan till dem med svagast ekonomi. Det handlar inte minst om dem som jobbat ett helt yrkesliv i vård och omsorg. Det blir ännu viktigare nu när prisökningarna slår hårt mot hushållen. Riksdagen har ett mycket starkt stöd från svenska folket för att trycka på JA-knappen till garantitillägget, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

  Garantitillägget är inte perfekt. Att en miljon pensionärer, varav 80 procent är kvinnor, behöver ett tillägg för att pensionen ska räcka till visar på hur stort behovet av en genomgripande reformering av hela pensionssystemet är.

  – I väntan på att en sådan reform kan genomföras är ett tillskott till de med allra lägst pensioner helt nödvändigt. I nästa steg förväntar vi oss att inbetalningarna till pensionssystemet ökar, säger Christina Tallberg, ordförande i Pensionärernas riksorganisation, PRO.

  – Dagens pensionssystem som bygger på livsinkomst gynnar män och missgynnar kvinnor. Kvinnor får lägre lön för sitt slit. Därför behövs både garantitillägg och ett nytt pensionssystem, säger Birgitta Sevefjord, ordförande för Tantpatrullen.

  Om undersökningen

  Totalt samlades 1030 intervjuer bland allmänheten i åldrarna 18–79 år. Detta via Kantar Publics slumpmässigt rekryterade onlinepanel. Undersökningen genomfördes mellan 8–10 april 2022.

  I bifogad Excelfil återfinns den exakta frågeställningen samt alla resultat från undersökningen. Om resultatet för en grupp skiljer sig signifikant (högre eller lägre) jämfört med övriga inom samma kategori markeras det med röd- eller grönmarkering

  Om garantitillägget 

  Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2022 att en ny skattefri förmån som kallas garantitillägg, ska införas till pensionärer med låga inkomster. Reformen beräknas ge en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i  månaden. Totalt uppskattas en miljon pensionärer få i genomsnitt cirka 750 kronor per månad. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. Läs mer här.

  Presskontakter:

  Sten Söderberg, pressekreterare PRO Tel: 08–7016710
  Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna Tel: 070-372 89 53
  Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer Tel: 070-756 77 91
  Birgitta Sevefjord, ordförande Tantpatrullen Tel: 070- 634 33 32

    pressrelease

    Regeringens vårbudget investerar i män och ger bidrag till kvinnor

    Reformerna i regerigens vårbudget omfattar totalt 35 miljarder kronor som används för att rusta Sverige inför pågående och framtida kriser. Kvinnor får framförallt ta del av riktade satsningar till ekonomiskt utsatta grupper. Men i de stora åtgärdspaketen för att stärka hushåll och företag är männen vinnare. 

    – Det här är ekonomisk politik som går ut på att rädda kvinnor från fattigdom medan män får förebyggande åtgärder och stöd för att stärka sin ekonomi på lång sikt. Det är bra att regeringen vill höja de fattigaste kvinnornas pensioner och tillfälligt utöka bostadsbidraget. Men utöver nödvändiga plåster på såren efterfrågar vi reformer som minskar gapet mellan kvinnors och mäns livsinkomster, säger Beatrice Nordling, sakkunnig inom ekonomi på Sveriges Kvinnoorganisationer.

     Bland de större budgetposterna återfinns investeringar för att stärka Sveriges motståndskraft och snabba på klimatomställningen. En stor del av pengarna går till att stärka företagare inom mandsominerade branscher som jord- och skogsbruk. 10,5 miljarder avsätts  för att säkra ett gott flyktingmottagande. Det är framförallt kvinnor från Ukraina som flyr till Sverige och det är avgörande att de snabbt får möjlighet att försörja sig själva. 

     – Vårbudgeten visar med all tydlighet hur viktigt det är att analysera ekonomiska reformers påverkan på olika grupper av kvinnor och män och jämställdheten i stort. Detta går inte att hoppa över, allra minst i tider av kris. Annars riskerar vi att vrida tillbaka klockan för jämställdheten än mer än vad som redan skett under pandemin, säger Beatrice Nordling. 

     Läs Sveriges Kvinnoorganisationers kommentar om vårbudgeten här 

     pressrelease

     Susannah Sjöberg vald till ny ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer

     Under lördagen samlade kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges Kvinnoorganisationer sina medlemsorganisationer för årsmöte i Stockholm. Ett enhälligt årsmöte valdes Susannah Sjöberg till ny ordförande. Under mötet antogs även ett uttalande om kvinnors trygghet, säkerhet och rättigheter i krig och konflikt.

     – Det är en ära att få leda kvinnorörelsen som behövs mer än på länge. I tider av kris och krig får jämställdhetsarbetet stå tillbaka samtidigt som många kvinnor utsätts för våld och förlorar sina hem och inkomster, vilket utnyttjas av sexindustrin. Att öka jämställdheten i samhället främjar en fredlig och hållbar utvecklig , det har kvinnorörelsen verkat för i över 100 år och det ska vi fortsätta göra, säger Susannah Sjöberg.

     Susannah Sjöberg har tidigare varit vice ordförande och nominerades av den anrika föreningen KvinnorKan. Hon är statsvetare och har lång erfarenhet av att arbeta med styrnings- och ledningsfrågor samt mäns våld mot kvinnor i kommunal sektor. Susannah Sjöberg efterträder Anna Giotas Sandquist som innehaft posten sedan 2016. Till ny vice ordförande valdes Margareta Rehn från Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN.

     I den nya styrelsen sitter även Hanna Stenström, Malin Malmström, Marianne Eriksson, Gita Rajan, Louise Elemalm, Maja Ahrman, Tanja Olsson Blandy, Ann-Sofe Lagercrantz och Marie Unander-Scharin.

     Under mötet antogs även ett uttalande med anledning av den ryska regimens krig mot Ukraina. Årsmötet kräver att bland annat att Sveriges regering på egen hand och tillsammans med EU ska öka sina diplomatiska ansträngningar för fred och säkerställa att kvinnor inkluderas i alla förhandlingar. Sveriges Kvinnoorganisationer vill även se ett ökat bistånd till kvinnoorganisationer i krigs- och konfliktområdet och insatser för att stötta, skydda och integrera kvinnor och barn som flyr till Sverige.

     pressrelease

     Lönegapet i Södermanland är 5,8 procent

     Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till klockan 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Södermanlands län är 5,8 procent. Störst är skillnaden i Eskilstuna 9,4 procent och minst i Flen 7,3 procent.

     Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

     I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Södermanlands län är löneskillnaden 5,8 procent. Bland kommuner i urvalet är skillnaden störst i Eskilstuna 9,4 procent och minst i Flen 7,3 procent.

     Län/Kommun

     Kvinnors lön

     Mäns lön

     Skillnad
     i procent

     Kvinnor slutar få betalt klockan:

     Södermanlands län

     31 800

     33 800

     5,8

     16:32

     Eskilstuna

     31 800

     35 100

     9,4

     16:15

     Nyköping

     31 600

     34 600

     8,7

     16:18

     Oxelösund

     32 800

     35 500

     7,7

     16:23

     Flen

     30 600

     33 000

     7,3

     16:25

     För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

     • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
     • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
     • Jämställd föräldraförsäkring.
     • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

     Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

     Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

     Kontakt för kommentarer i Södermanland:

     Maria Bergström, Gröna Kvinnor, 070-6380712

     Mikael Larsson, Vision, 073-9506315

     Kontakt för kommentarer och frågor om kampanjen som helhet:

     Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

     *Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.

     pressrelease

     Lönegapet i Stockholms län är 11,3 procent

     Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13 varje dag, medan män får betalt till 17.  Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Stockholms län är 11,3 procent. Störst är skillnaden i Nynäshamn 18,0 procent och lägst i Järfälla 8,9 procent.

     Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

     I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Stockholms län är löneskillnaden 11,3 procent. Störst är skillnaden i Nynäshamn 18,0 procent och lägst i Järfälla 8,9 procent.

     Län/Kommun

     Kvinnors lön

     Mäns lön

     Skillnad i procent

     Kvinnor slutar få lön klockan

     Stockholms län

     36 900

     41 500

     11,3

     16:06

     Nynäshamn

     30 800

     37 500

     18,0

     15:34

     Botkyrka

     31 100

     36 600

     15,2

     15:47

     Södertälje

     32 400

     38 000

     14,7

     15:49

     Täby

     33 800

     39 400

     14,4

     15:51

     Sollentuna

     34 300

     39 700

     13,6

     15:55

     Stockholm

     38 400

     44 000

     12,7

     15:59

     Salem

     32 700

     36 700

     10,9

     16:08

     Solna

     37 600

     42 100

     10,7

     16:09

     Sigtuna

     32 800

     36 200

     9,4

     16:15

     Järfälla

     32 500

     35 700

     8,9

     16:17

     För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

     • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
     • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
     • Jämställd föräldraförsäkring.
     • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

     Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

     Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

     Kontakt för lokala kommentarer:

     Jessica Johnson, Ordförande Liberala Kvinnor Stockholm, 070-5182555

     Carina Eriksson, Ordförande Vision Stockholms stad, 08-50826344

     Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

     Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

     *Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.

     pressrelease

     LÖNEGAPET I UPPSALA LÄN ÄR 8,9 PROCENT

     Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Uppsala län är 8,9 procent. Störst är skillnaden i Älvkarleby 13,0 procent och minst i Enköping 7,3 procent.

     Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

     I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Uppsala län är löneskillnaden 8,9 procent. Störst är skillnaden i Älvkarleby 13 procent och lägst i Enköping 7,3 procent.

     Län/Kommun (2019)*

     Kvinnors lön

     Mäns lön

     Skillnad
     i procent

     Kvinnor slutar få betalt klockan:

     Uppsala län

     32 800

     36 000

     8,9

     16:17

     Älvkarleby

     29 700

     34 100

     13,0

     15:58

     Östhammar

     31 800

     36 200

     12,0

     16:02

     Uppsala

     32 500

     35 900

     9,5

     16:14

     Enköping

     30 200

     32 600

     7,3

     16:25

     För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

     • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
     • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
     • Jämställd föräldraförsäkring.
     • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

     Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

     Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

     Kontakt för kommentarer:

     • Kirsti Kolthoff, nyckelkvinna för Gröna Kvinnor i Uppland, 070-2448913
     • Maria Ros, ordförande Uppsala kommunavdelning, 076-1297571

     Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

     • Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

     *Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.

     pressrelease

     Lönegapet i Värmlands län är 9,1 procent

     Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Värmlands län är 9,1 procent. Störst är skillnaden i Kil 13,6 procent och minst i Arvika 7 procent.

     Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara fick betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

     I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Värmlands län är löneskillnaden 9,1 procent. Störst är skillnaden i Kil 13,6 procent och lägst i Arvika 7 procent.

     Län/Kommun

     (2019)*

     Kvinnors lön

     Mäns lön

     Skillnad
     i procent

     Kvinnor slutar få betalt klockan:

     Värmlands län

     30 600

     33 700

     9,1

     16:16

     Kil

     28 900

     33 500

     13,6

     15:55

     Grums

     31 000

     35 800

     13,5

     15:55

     Karlstad

     30 800

     34 700

     11,2

     16:06

     Säffle

     29 900

     33 700

     11,2

     16:06

     Filipstad

     30 400

     33 900

     10,2

     16:11

     Storfors

     30 900

     34 100

     9,5

     16:14

     Eda

     29 600

     32 100

     8,0

     16:22

     Arvika

     29 700

     32 000

     7,0

     16:26

     För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

     • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
     • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
     • Jämställd föräldraförsäkring.
     • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

     Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

     Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

     Kontakt för lokala kommentarer:

     • Eva Hallström, nyckelkvinna för Gröna Kvinnor i Värmland, 070–5612367
     • Lars-Åke Josefsson, Vision Karlskoga, 0586- 613 85
     • Katarina Carlsson, ordförande Karlstadsavdelningen Vision, 054-540 4757
     • Jonas Schützer Larsson, Vision Säffle, 0533 – 68 10 31

     Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

     • Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

     *Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.

     pressrelease

     Lönegapet i Västerbottens län är 8,8 procent

     Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Västerbottens län är 8,8 procent. Störst är skillnaden i Skellefteå 15,5 procent och lägst i Lycksele 5,7 procent.

     Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara fick betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

     I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Västerbottens län är löneskillnaden 8,8 procent. Störst är skillnaden i Skellefteå 15,5 procent och lägst i Lycksele 5,7 procent.

     Län/Kommun

     (2019)*

     Kvinnors lön

     Mäns lön

     Skillnad
     i procent

     Kvinnor slutar få betalt klockan:

     Västerbottens län

     31 600

     34 600

     8,8

     16:18

     Skellefteå

     29 900

     35 400

     15,5

     15:46

     Nordmaling

     30 000

     34 300

     12,6

     16:00

     Umeå

     31 900

     34 800

     8,2

     16:21

     Norsjö

     28 600

     30 400

     6,1

     16:31

     Lycksele

     28 900

     30 700

     5,7

     16:33

     För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

     • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
     • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
     • Jämställd föräldraförsäkring.
     • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

     Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

     Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

     Kontakt för lokala kommentarer:

     • Christina Soldan, vice ordförande, Liberala Kvinnor Västerbotten, 073 052 68 91
     • Katarina Holmqvist, ordförande, Vision Skellefteå, 070-633 85 98
     • Maria Lindvall, ordförande, Liberala Kvinnor Västerbotten, 073- 049 43 34

     Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

     • Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

     *Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.

     pressrelease

     LÖNEGAPET I ÖREBRO LÄN ÄR 7,8 PROCENT

     Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Örebro län är 7,8 procent. Störst är skillnaden i Hallsberg 12 procent och lägst i Örebro 7,2 procent.

     Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara fick betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

     I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Örebro län är 7,8 procent. Störst är skillnaden i Hallsberg 12 procent och lägst i Örebro 7,2 procent.

     Län/Kommun

     (2019)*

     Kvinnors lön

     Mäns lön

     Skillnad
     i procent

     Kvinnor slutar få betalt klockan:

     Örebro län

     31 100

     33 800

     7,8

     16:23

     Hallsberg

     31 500

     35 800

     12,0

     16:02

     Karlskoga

     30 000

     33 900

     11,7

     16:04

     Örebro

     30 700

     33 100

     7,2

     16:25

     För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

     •  Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
     •  Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
     •  Jämställd föräldraförsäkring.
     •  Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

     Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

     Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

     Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

     Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

     *Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.