Sveriges Kvinnoorganisationer SKL

pressrelease

Ny undersökning: Könsfördelningen på partiernas valsedlar varierar

42 procent av platserna på riksdagspartiernas valsedlar till riksdagsvalet innehas av en kvinna, det visar en undersökning som gjorts av Sveriges Kvinnoorganisationer. Högst andel kvinnor på sina listor har Vänsterpartiet med 54 procent. Lägst andel kvinnor har Sverigedemokraterna med 29 procent.

Resterande partier har en andel mellan 41 procent och 52 procent. När Socialdemokraterna och flera andra partier började arbeta utifrån principen “varannan damernas” inför valet 1994 ökade jämställdheten i riksdagen kraftigt. Idag är det tydligt att alla partier inte varvar sina listor. Inte ens var tredje namn på Sverigedemokraternas listor är en kvinna.

– 100 år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige är makten fortfarande inte jämställt fördelad. Vi ser också en risk att representationen i riksdagen försämras efter valet. Alla partier bör arbeta för att engagera kvinnor från olika delar av samhället och uppmuntra dem att kandidera, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

   Undersökningen visade följande andel kvinnor på respektive partis valsedlar:

   • Centerpartiet: 47,4%.
   • Kristdemokraterna: 41,4%.
   • Liberalerna: 45,9%.
   • Miljöpartiet: 52,1%.
   • Moderaterna: 40,6%.
   • Socialdemokraterna: 49,1%.
   • Sverigedemokraterna: 29,4%.
   • Vänsterpartiet: 53,6%.
   • Totalt: 42,4%.

   Listorna med kandidater ligger till grund för vem som kommer att representera partierna i riksdagen efter valet. För att få representanter som är kvinnor i riksdagen är det en förutsättning att kvinnor också står på valbar plats på partiernas listor.

   Om undersökningen

   Sveriges Kvinnoorganisationer har gått igenom namnen på samtliga riksdagspartiers valsedlar i samtliga riksdagsvalkretsar. Namnen har kategoriserats utifrån kön (kvinna/man). I ett fåtal fall har även information om juridiskt kön inhämtats på andra sätt. I de fall partier använder samma listor i flera valkretsar har listan räknats flera gånger. I de fall partierna utöver lokala listor även har en rikslista (en lista som kan användas av väljare i alla valkretsar) har också denna räknats. En kandidat kan ha sitt namn på flera namnvalsedlar. Varje namn på listorna har räknats med, även om det förekommer på mer än en valsedel.

   pressrelease

   Forum Jämställdhet kommer till Karlstad!

   Nu står det klart att Sveriges största jämställdhetskonferens kommer att arrangeras i Karlstad 2024. Konferensen Forum Jämställdhet flyttar mellan städer som har ett väl utvecklat jämställdhetsarbetet och kommer nu till Värmland för andra gången.

   Forum Jämställdhet samlar årligen över 1 000 deltagare från privat och
   offentlig sektor som tar del av ett spännande program med ministrar,
   internationella talare och experter. Den 7-8 februari 2023 arrangeras
   Forum Jämställdhet i Malmö. Året därefter intar Forum Jämställdhet
   Karlstad CCC den 7-8 februari!

   Vi är glada att återigen arrangera Forum Jämställdhet i en stad med ett så stort engagemang för jämställdhet! Ledningen i såväl Region Värmland som Karlstads kommun har satt jämställdhet högt upp på dagordningen. Här finns gott om goda exempel på jämställdhetsarbete som förtjänas att spridas, säger Clara Berglund, ordförande för Forum Jämställdhet.

   Det är Region Värmland och Karlstads kommun som gemensamt delar på värdskapet för Forum Jämställdhet. Såväl regionen som kommunen har signerat CEMR-deklarationen och båda organisationerna har deltagit i SKR:s modellkoncept för jämställdhetsintegrering. Ambitionerna för jämställdhet är stort i såväl organisationernas politiska ledning som på tjänstepersonnivå.

   Att Forum Jämställdhet ännu en gång väljer att förlägga landets största och viktigaste konferens på jämställdhetsområdet i Värmland är hedrande och ett kvitto på att vi är en attraktiv region som ligger i framkant både när det gäller arbete för ökad jämställdhet och att arrangera stora evenemang, säger Peter Bäckstrand, regiondirektör, Region Värmland.

   Vi är såklart glada och stolta att Forum Jämställdhet kommer till Karlstad igen! Vi vet att det skapar engagemang och sätter extra fokus på frågan, men det ger också en möjlighet för inspiration och kompetensutveckling. Tillsammans med Region Värmland hoppas vi kunna erbjuda ett spännande och lärorikt program för konferensen 2024. Varmt välkomna till Karlstad! säger Ulrika K Jansson, kommundirektör, Karlstad kommun.

   Vad är Forum Jämställdhet?
   Forum Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens. Den arrangeras varje år av Sveriges Kvinnoorganisationer som är en politiskt obunden paraplyorganisation för kvinnorörelsen i Sverige. Den 8-9 februari 2022 genomfördes Forum Jämställdhet digitalt med Stockholm som värdstad, den 7-8 februari 2023 genomförs Forum Jämställdhet i Malmö, och den 7-8 februari 2024 arrangeras konferensen i Karlstad.

   För mer information, kontakta:
   Clara Berglund, ordförande, Forum Jämställdhet, clara.berglund@forumjamstalldhet.se, 070 756 77 91
   Hanna Bäckman, utredare, Karlstads kommun, hanna.backman@karlstad.se 054 540 43 02
   Marianne Nilsson, jämställdhetsstrateg, Region Värmland, 070-210 42 32
   Jens Magnusson, pressansvarig, Region Värmland, 072-702 89 25

   pressrelease

   Sveriges första kvinnoriksdag genomförs 19-20 maj

   Idag samlas talmän, riksdagsledamöter från alla partier, kvinnoorganisationer och experter till Sveriges första Kvinnoriksdag. Mötet har särskilt fokus på ekonomisk jämställdhet och kvinnors företagande. Den gröna omställningen och nyindustrialiseringen av Sverige kräver ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

   – Skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster har inte minskat på snart 30 år. För få kvinnor driver företag och kvinnors förtag omsätter mindre pengar. Det är ohållbart. Det är dags att samlas och arbeta fram nya, breda reformer som kan öka den ekonomiska jämställdheten och bidra till den gröna omställningen, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

   Kvinnoriksdagen arrangeras av riksdagens talmän i samarbete med Winnet Sverige och Sveriges Kvinnoorganisationer torsdagen den 19 och fredagen den 20 maj i riksdagens andrakammarsal.

   Under torsdagen talar bland annat näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

   – Winnet Sverige saknar kvinnoperspektivet i den stora och pågående samhällsomvandlingen. Vi vill med Kvinnoriksdagen synliggöra vad som kan göras för att säkerställa kvinnors deltagande på lika villkor i nyindustrialisering, i gröna näringar, i lansbygdsutveckling och vad det betyder både för samhället och kvinnors ekonomiska egenmakt, säger Britt-Marie S Torstensson, ordförande för Winnet Sverige.

    pressrelease

    Ny Sifo-undersökning: 8 av 10 svenskar säger ja till garantitillägget

    Nära 8 av 10 svenskar säger ja till det garantitillägg som skulle ge de fattigaste pensionärerna i genomsnitt 750 kronor mer i månaden, enligt en ny Sifo-undersökning beställd av PRO, SKPF Pensionärerna, Tantpatrullen och Sveriges Kvinnoorganisationer. Förmånen behövs för att minska risken för fattigdom bland äldre kvinnor och för att fler kvinnor ska kunna leva ett självständigt liv efter pensionen.

    En stor grupp pensionärer, varav de flesta är kvinnor, får orimligt låga pensioner. Nästan hälften av alla kvinnor har en så låg pension att den behöver kompletteras med någon del av grundskyddet, det vill säga garantipension och bostadstillägg. Även kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv får alltså så låg pension att de blir beroende av bidrag från det yttersta skyddsnätet på äldre dagar. Nästan var femte kvinna över 65 år i Sverige har så låg inkomst att hon riskerar fattigdom. Det är högst andel i hela Norden. När nu mat- och elpriserna skenar förvärras situationen för dessa kvinnor ytterligare.

    – Garantitillägget som kommer kunna betalas ut redan i augusti är en livboj till alla de äldre kvinnor som nu får vända på varje krona för att klara de allra nödvändigaste utgifterna. De har inte tid att vänta på en pensionsreform som kan bli verklighet först om flera år, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

    Garantitillägget har ett starkt stöd i befolkningen. Den Sifo-undersökning som presenteras idag och som beställts av PRO, SKPF Pensionärerna, Tantpatrullen och Sveriges Kvinnoorganisationer visar bland annat att 78 procent av svenskarna i åldrarna 18–79 år är positiva till förslaget om ett garantitillägg. Flera av oppositionspartierna har inte gett besked om hur de ställer sig till garantitillägget, men deras väljare stödjer förslaget. 7 av 10 av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare är positivt inställda till tillägget och nära 8 av 10 av Centerpartiets väljare stödjer förslaget. Även en majoritet av Liberalernas och Sverigedemokraternas väljare är positivt inställda.

    – Garantitillägget ger en nödvändig förstärkning i kassan till dem med svagast ekonomi. Det handlar inte minst om dem som jobbat ett helt yrkesliv i vård och omsorg. Det blir ännu viktigare nu när prisökningarna slår hårt mot hushållen. Riksdagen har ett mycket starkt stöd från svenska folket för att trycka på JA-knappen till garantitillägget, säger Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande för SKPF Pensionärerna.

    Garantitillägget är inte perfekt. Att en miljon pensionärer, varav 80 procent är kvinnor, behöver ett tillägg för att pensionen ska räcka till visar på hur stort behovet av en genomgripande reformering av hela pensionssystemet är.

    – I väntan på att en sådan reform kan genomföras är ett tillskott till de med allra lägst pensioner helt nödvändigt. I nästa steg förväntar vi oss att inbetalningarna till pensionssystemet ökar, säger Christina Tallberg, ordförande i Pensionärernas riksorganisation, PRO.

    – Dagens pensionssystem som bygger på livsinkomst gynnar män och missgynnar kvinnor. Kvinnor får lägre lön för sitt slit. Därför behövs både garantitillägg och ett nytt pensionssystem, säger Birgitta Sevefjord, ordförande för Tantpatrullen.

    Om undersökningen

    Totalt samlades 1030 intervjuer bland allmänheten i åldrarna 18–79 år. Detta via Kantar Publics slumpmässigt rekryterade onlinepanel. Undersökningen genomfördes mellan 8–10 april 2022.

    I bifogad Excelfil återfinns den exakta frågeställningen samt alla resultat från undersökningen. Om resultatet för en grupp skiljer sig signifikant (högre eller lägre) jämfört med övriga inom samma kategori markeras det med röd- eller grönmarkering

    Om garantitillägget 

    Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2022 att en ny skattefri förmån som kallas garantitillägg, ska införas till pensionärer med låga inkomster. Reformen beräknas ge en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i  månaden. Totalt uppskattas en miljon pensionärer få i genomsnitt cirka 750 kronor per månad. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. Läs mer här.

    Presskontakter:

    Sten Söderberg, pressekreterare PRO Tel: 08–7016710
    Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna Tel: 070-372 89 53
    Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer Tel: 070-756 77 91
    Birgitta Sevefjord, ordförande Tantpatrullen Tel: 070- 634 33 32

      pressrelease

      Regeringens vårbudget investerar i män och ger bidrag till kvinnor

      Reformerna i regerigens vårbudget omfattar totalt 35 miljarder kronor som används för att rusta Sverige inför pågående och framtida kriser. Kvinnor får framförallt ta del av riktade satsningar till ekonomiskt utsatta grupper. Men i de stora åtgärdspaketen för att stärka hushåll och företag är männen vinnare. 

      – Det här är ekonomisk politik som går ut på att rädda kvinnor från fattigdom medan män får förebyggande åtgärder och stöd för att stärka sin ekonomi på lång sikt. Det är bra att regeringen vill höja de fattigaste kvinnornas pensioner och tillfälligt utöka bostadsbidraget. Men utöver nödvändiga plåster på såren efterfrågar vi reformer som minskar gapet mellan kvinnors och mäns livsinkomster, säger Beatrice Nordling, sakkunnig inom ekonomi på Sveriges Kvinnoorganisationer.

       Bland de större budgetposterna återfinns investeringar för att stärka Sveriges motståndskraft och snabba på klimatomställningen. En stor del av pengarna går till att stärka företagare inom mandsominerade branscher som jord- och skogsbruk. 10,5 miljarder avsätts  för att säkra ett gott flyktingmottagande. Det är framförallt kvinnor från Ukraina som flyr till Sverige och det är avgörande att de snabbt får möjlighet att försörja sig själva. 

       – Vårbudgeten visar med all tydlighet hur viktigt det är att analysera ekonomiska reformers påverkan på olika grupper av kvinnor och män och jämställdheten i stort. Detta går inte att hoppa över, allra minst i tider av kris. Annars riskerar vi att vrida tillbaka klockan för jämställdheten än mer än vad som redan skett under pandemin, säger Beatrice Nordling. 

       Läs Sveriges Kvinnoorganisationers kommentar om vårbudgeten här 

       pressrelease

       Susannah Sjöberg vald till ny ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer

       Under lördagen samlade kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges Kvinnoorganisationer sina medlemsorganisationer för årsmöte i Stockholm. Ett enhälligt årsmöte valdes Susannah Sjöberg till ny ordförande. Under mötet antogs även ett uttalande om kvinnors trygghet, säkerhet och rättigheter i krig och konflikt.

       – Det är en ära att få leda kvinnorörelsen som behövs mer än på länge. I tider av kris och krig får jämställdhetsarbetet stå tillbaka samtidigt som många kvinnor utsätts för våld och förlorar sina hem och inkomster, vilket utnyttjas av sexindustrin. Att öka jämställdheten i samhället främjar en fredlig och hållbar utvecklig , det har kvinnorörelsen verkat för i över 100 år och det ska vi fortsätta göra, säger Susannah Sjöberg.

       Susannah Sjöberg har tidigare varit vice ordförande och nominerades av den anrika föreningen KvinnorKan. Hon är statsvetare och har lång erfarenhet av att arbeta med styrnings- och ledningsfrågor samt mäns våld mot kvinnor i kommunal sektor. Susannah Sjöberg efterträder Anna Giotas Sandquist som innehaft posten sedan 2016. Till ny vice ordförande valdes Margareta Rehn från Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN.

       I den nya styrelsen sitter även Hanna Stenström, Malin Malmström, Marianne Eriksson, Gita Rajan, Louise Elemalm, Maja Ahrman, Tanja Olsson Blandy, Ann-Sofe Lagercrantz och Marie Unander-Scharin.

       Under mötet antogs även ett uttalande med anledning av den ryska regimens krig mot Ukraina. Årsmötet kräver att bland annat att Sveriges regering på egen hand och tillsammans med EU ska öka sina diplomatiska ansträngningar för fred och säkerställa att kvinnor inkluderas i alla förhandlingar. Sveriges Kvinnoorganisationer vill även se ett ökat bistånd till kvinnoorganisationer i krigs- och konfliktområdet och insatser för att stötta, skydda och integrera kvinnor och barn som flyr till Sverige.

       pressrelease

       Lönegapet i Värmlands län är 9,1 procent

       Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Värmlands län är 9,1 procent. Störst är skillnaden i Kil 13,6 procent och minst i Arvika 7 procent.

       Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara fick betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

       I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Värmlands län är löneskillnaden 9,1 procent. Störst är skillnaden i Kil 13,6 procent och lägst i Arvika 7 procent.

       Län/Kommun

       (2019)*

       Kvinnors lön

       Mäns lön

       Skillnad
       i procent

       Kvinnor slutar få betalt klockan:

       Värmlands län

       30 600

       33 700

       9,1

       16:16

       Kil

       28 900

       33 500

       13,6

       15:55

       Grums

       31 000

       35 800

       13,5

       15:55

       Karlstad

       30 800

       34 700

       11,2

       16:06

       Säffle

       29 900

       33 700

       11,2

       16:06

       Filipstad

       30 400

       33 900

       10,2

       16:11

       Storfors

       30 900

       34 100

       9,5

       16:14

       Eda

       29 600

       32 100

       8,0

       16:22

       Arvika

       29 700

       32 000

       7,0

       16:26

       För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

       • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
       • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
       • Jämställd föräldraförsäkring.
       • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

       Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

       Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

       Kontakt för lokala kommentarer:

       • Eva Hallström, nyckelkvinna för Gröna Kvinnor i Värmland, 070–5612367
       • Lars-Åke Josefsson, Vision Karlskoga, 0586- 613 85
       • Katarina Carlsson, ordförande Karlstadsavdelningen Vision, 054-540 4757
       • Jonas Schützer Larsson, Vision Säffle, 0533 – 68 10 31

       Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

       • Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

       *Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.

       pressrelease

       Lönegapet i Västerbottens län är 8,8 procent

       Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Västerbottens län är 8,8 procent. Störst är skillnaden i Skellefteå 15,5 procent och lägst i Lycksele 5,7 procent.

       Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara fick betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

       I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Västerbottens län är löneskillnaden 8,8 procent. Störst är skillnaden i Skellefteå 15,5 procent och lägst i Lycksele 5,7 procent.

       Län/Kommun

       (2019)*

       Kvinnors lön

       Mäns lön

       Skillnad
       i procent

       Kvinnor slutar få betalt klockan:

       Västerbottens län

       31 600

       34 600

       8,8

       16:18

       Skellefteå

       29 900

       35 400

       15,5

       15:46

       Nordmaling

       30 000

       34 300

       12,6

       16:00

       Umeå

       31 900

       34 800

       8,2

       16:21

       Norsjö

       28 600

       30 400

       6,1

       16:31

       Lycksele

       28 900

       30 700

       5,7

       16:33

       För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

       • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
       • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
       • Jämställd föräldraförsäkring.
       • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

       Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

       Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

       Kontakt för lokala kommentarer:

       • Christina Soldan, vice ordförande, Liberala Kvinnor Västerbotten, 073 052 68 91
       • Katarina Holmqvist, ordförande, Vision Skellefteå, 070-633 85 98
       • Maria Lindvall, ordförande, Liberala Kvinnor Västerbotten, 073- 049 43 34

       Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

       • Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

       *Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.

       pressrelease

       LÖNEGAPET I ÖREBRO LÄN ÄR 7,8 PROCENT

       Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Örebro län är 7,8 procent. Störst är skillnaden i Hallsberg 12 procent och lägst i Örebro 7,2 procent.

       Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara fick betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

       I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Örebro län är 7,8 procent. Störst är skillnaden i Hallsberg 12 procent och lägst i Örebro 7,2 procent.

       Län/Kommun

       (2019)*

       Kvinnors lön

       Mäns lön

       Skillnad
       i procent

       Kvinnor slutar få betalt klockan:

       Örebro län

       31 100

       33 800

       7,8

       16:23

       Hallsberg

       31 500

       35 800

       12,0

       16:02

       Karlskoga

       30 000

       33 900

       11,7

       16:04

       Örebro

       30 700

       33 100

       7,2

       16:25

       För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

       •  Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
       •  Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
       •  Jämställd föräldraförsäkring.
       •  Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

       Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

       Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

       Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

       Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

       *Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.

       Lönegapet i Skåne är 10,9 procent

       Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13, medan män får betalt till 17. Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Skåne län är 10,9 procent. I länet finns också de kommuner i Sverige som har störst respektive minst lönegap. Gapet är störst i Båstad, 19,4 procent och minst i Kristianstad 5,1 procent.

       Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara fick betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

       I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Skåne län är löneskillnaden 10,9 procent. I länet finns också de kommuner i Sverige som har störst respektive minst lönegap. Gapet är störst i Båstad, 19,4 procent och minst i Kristianstad 5,1 procent.

       Län/Kommun

       Kvinnors lön

       Mäns lön

       Skillnad
       i procent

       Kvinnor slutar få betalt klockan:

       Skåne län

       33 000

       37 100

       10,9

       16:08

       Båstad

       33 800

       42 000

       19,4

       15:27

       Bromölla

       31 800

       37 200

       14,4

       15:51

       Ängelholm

       32 500

       38 000

       14,4

       15:51

       Lund

       35 000

       40 700

       14,0

       15:53

       Malmö

       33 700

       38 700

       13,1

       15:57

       Hässleholm

       30 100

       34 400

       12,6

       16:00

       Bjuv

       30 900

       35 200

       12,3

       16:01

       Helsingborg

       33 600

       36 000

       6,6

       16:28

       Kristianstad

       31 100

       32 700

       5,1

       16:36

       För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

       • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
       • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
       • Jämställd föräldraförsäkring.
       • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

       Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

       Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

       Kontakt för lokala kommentarer:

       • Hans Forsberg, klubbordförande Vision Bromölla, 0456–822385
       • Christian Boberg, vice ordförande Vision Kristianstadsavdelningen, 0733–134883
       • Anna Nilsson, avdelningsordförande Visions Lundaavdelning, 073–4485818
       • Peter Nilsson, avdelningsordförande, Visions Malmöavdelning, 072–1909160

       Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

       • Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

       *Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.